Pomysły na dynamiczny Rozwój Gminy Oleszyce to program oparty na rozmowach z Mieszkańcami Naszej Gminy

Przywitanie

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Oleszyce,

nadszedł czas, w którym z grupą przyjaciół, kolegów i sąsiadów, stwierdziliśmy, że pora wziąć sprawy Gminy Oleszyce w swoje ręce.

Od kilku lat widzimy, że pewna formuła zarządzania, rozwiązywania - często błahych - problemów czy pozyskiwania środków zewnętrznych, wyczerpała się. Okazje do podnoszenia jakości życia w Naszej Gminie - uciekły. Nie ma skutecznego dialogu na poszczególnych szczeblach administracji publicznej. Brak chęci do działania i rozwiązywania problemów, z którymi zmagają się Mieszkańcy naszej Gminy, często pozostają niewykonane lub przeciągają się w nieskończoność.

Po licznych spotkaniach, namowach i weryfikacji swoich możliwościach, zdecydowałem o kandydowaniu na Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.

Każdy z Was, kto mnie zna, doskonale wie, że jeżeli mogę pomóc - robię to z największą przyjemnością i przede wszystkim - bezinteresownie.

Mam 36 lat. Z Oleszycami związany jestem od ponad 30. Tutaj chodziłem do szkoły, tutaj się wychowałem, tutaj angażowałem się w liczne inicjatywy społeczne i zwyczajną pomoc drugiemu człowiekowi.

Jeżeli zależy Wam na rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce, postawcie na KWW Rozwój Gminy Oleszyce!

Kandydaci do Rady Miejskiej
w Oleszycach

Do komitetu zaprosiłem 11 nieprzypadkowych osób, na których - wiem, że możecie Państwo polegać. Mamy tutaj przedsiębiorców, rolników, ludzi związanych z zarządzaniem nieruchomościami, geodezją, oświątą, transportem czy systemami teleinformatycznymi. Specjalistów w swoich dziedzinach.

...

Futory numery: od 1 do końca z wyłączeniem 178 - 180A, 183, 185, 191 - 193, 205, 206, 211

Tomasz Mozoła

Okręg nr 1

...

Oleszyce, ulice: Nasienna, Mokra, Błonie, Puszkina, Słowackiego, Zagrody, Konopnickiej, Orzeszkowej, Kolejowa numery od 9 do końca nieparzyste, od nr 44 do końca parzyste

Łukasz Nieradka

Okręg nr 3

...

Oleszyce, ulice: Generała Bema, Kościuszki, Jarosławska, Mickiewicza, Spokojna, Wiejska, Generała Kustronia, Stare Oleszyce ulice: Ogrodowa i gen. Józefa Kustronia, Graniczna

Michał Jabłoński

Okręg nr 4

...

Oleszyce, ulice: Rynek, Futorzańska, Jana III Sobieskiego, Krótka, Szkolna, Kopernika

Tomasz Żuk

Okręg nr 5

...

Oleszyce, ulice: 3 Maja, Zamkowa, Podwalna, Cicha, Wspólna, Działyńskiego, Kolejowa numery nieparzyste od 1 do 7B, parzyste od nr 2 do nr 42; Lubomierz

Marek Bartman

Okręg nr 6

...

Oleszyce: os. Pod Kasztanami

Marcin Czerniak

Okręg nr 7

...

Oleszyce, ulice: Sapiehy, Różana oraz os. Osiedle Świętego Jana, Futory: 178 - 180A, 183, 185, 191 - 193, 205, 206, 211

Krzysztof Walicki

Okręg nr 8

...

Borchów

Szymon Ozimek

Okręg nr 10

...

Stare Oleszyce: ulica Wiejska numery nieparzyste od nr 1 do nr 87, parzyste od nr 2 do nr 112, Uszkowce

Grzegorz Popek

Okręg nr 12

...

Stare Sioło numery od 1 do nr 118

Rafał Przepłata

Okręg nr 13

...

Stare Sioło numery od nr 119 do końca, Lipina

Tomasz Kurdziel

Okręg nr 14

...

Zalesie, Sucha Wola

Piotr Rozwód

Okręg nr 15

Program wyborczy

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, redukcja kosztów ich utrzymania, eliminacja wieloletnich zaniedbań dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej czy też redukcja kosztów infrastruktury oświetleniowej to oczywistość, którą nie tylko chcemy, ale musimy realizować.

Pomysły na dynamiczny Rozwój Gminy Oleszyce

Wsłuchując się w potrzeby i oczekiwania Mieszkańców Naszej Gminy, opracowaliśmy program wyborczy, zwany "Naszymi pomysłami na Rozwój Gminy Oleszyce", wyczerpujący w pełni oczekiwania lokalnej społeczności.

Budżet obywatelski

Jest to wydzielona część budżetu Miasta i Gminy Oleszyce, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy w głosowaniu na złożone projekty. Mieszkańcy mają możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną przeznaczone środki z budżetu Miasta i Gminy.

Konsultacje społeczne

Wzorem innych Miast i Gmin, poza spotkaniami wiejskimi, chcemy organizować konsultacje społeczne z Mieszkańcami Naszej Gminy, aby posłuchać Państwa oczekiwań i pomysłów na miejsca realizacji inwestycji, które będziemy podejmować. Takie spotkanie będziemy organizować raz na pół roku lub – jeśli będzie zainteresowanie – raz na kwartał.

Poprawa relacji z Gminami sąsiadującymi

Dobre relacje z włodarzami innych Miast i Gmin w powiecie lubaczowskim to podstawa do wspólnych inicjatyw i działań na rzecz Naszej Gminy i powiatu lubaczowskiego. Na przestrzeni ostatnich lat, nie mieliśmy najlepszych relacji na tej płaszczyźnie komunikacji.

Powrót do Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”

Opuszczenie inicjatywy Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” przyczyniło się do utraty możliwości pozyskania bardzo dużych pieniędzy na realizację inwestycji turystycznych. Opłata członkowska jest bardzo niska. Niewielkim kosztem, możemy być uczestnikami dużych projektów międzygminnych.

Zamieszkaj w Gminie Oleszyce

Prawie wszystkie Miasta i Gminy w powiecie lubaczowskim wyludniają się. Jedynie w Gminie Wiejskiej Lubaczów, mieszkańców przybywa. To efekt przemyślanej strategii na przyciągnięcie nowych Mieszkańców. Wzorem sąsiedniej Gminy, chcemy zrealizować tę strategię w Gminie Oleszyce, przygotowując działki budowane z przeznaczeniem na domy jednorodzinne.

Środki z KPO

Środki z Krajowego Planu Odbudowy to niewątpliwie potężne wsparcie i największa szansa na dynamiczny rozwój Naszej Gminy. Będziemy starać się ze wszystkich sił i na każdym polu komunikacji, aby pozyskać jak największe wsparcie finansowe z funduszy zewnętrznych. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie dynamicznie rozwijać Naszą Gminę. Przyspieszyć i przynajmniej w pierwszej kadencji, dogonić i dotrzymywać tempa rozwoju sąsiednich miast i gmin z powiatu lubaczowskiego.

Fundusze zewnętrzne na poziomie 80% dofinansowania, to solidny fundament do dobrych, przemyślanych i długoterminowych inwestycji. Będziemy rozmawiać z wszystkimi, którzy wyciągną pomocną dłoń w stronę Naszej Gminy. Będziemy rozmawiać ponad wszelkimi podziałami politycznymi.

Małe rzeczy "od ręki"

Małe rzeczy robimy „od ręki”. W Gminie Oleszyce, od wielu miesięcy, a nawet lat, są nierozwiązane problemy, które nie wymagają dużych nakładów inwestycyjnych, a ich rozwiązanie, przyczyni się do znacznej poprawy jakości życia.

System e-usterka

Wdrożony aktualnie moduł e-usterka w aplikacji mobilnej, nie spełnia swoich pierwotnych i oczywistych założeń. Mieszkańcy Miasta i Gminy Oleszyce powinni mieć możliwość zgłaszania bieżących problemów za pośrednictwem internetu i infolinii. Powinni otrzymać również informację zwrotną na jakim etapie jest rozwiązywanie problemu, bez zabiegania o nią. Informacja wraz z terminem rozwiązania problemu, byłaby dostępna dla Mieszkańców na stronie internetowej, w zakładce e-Usterka.

Fundusz sołecki

Utrzymanie funduszu sołeckiego, większa kontrola wydatków i jawność informacyjna. Nie może być tak, że opinia publiczna nie jest skutecznie poinformowana o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego.

Projekty hybrydowe

Partnerstwo Publiczno-Prywatne to inaczej projekt hybrydowy przy wykorzystaniu funduszy z Unii Europejskiej, budżetu Gminy i udziału sektora prywatnego. Dzięki wspólnym inicjatywom z wykorzystaniem wkładu firmy zewnętrznej, mamy szansę na jeszcze większe inwestycje i podział kosztów. Od kilku lat w Gminie Oleszyce firmy prywatne są zainteresowane taką inicjatywą i współpracą. Czekają jedynie na zielone światło do działania ze strony włodarzy.

Eliminacja wieloletnich zaniedbań związanych z siecią wodociągową i rozbudowa kanalizacji

Od wielu lat zmagamy się z problemami infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Problemy z Oleszycach i w Borchowie będą na pewno priorytetem działań interwencyjnych i inwestycyjnych. Poprawa tej infrastruktury przyczyni się do podniesienia jakości życia w Gminie Oleszyce. Cały czas trwają nabory na modernizację i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej.

Rozświetlimy Gminę Oleszyce

Wykorzystując w pełni dotacje celowe z programu „Rozświetlamy Polskę”, chcemy wykorzystać niepowtarzalną szansę jaką daje niniejszym projekt. Poza oszczędnościami energii wynikającymi z wymiany infrastruktury oświetleniowej na oprawy ze światłem LEDowym, ograniczymy wydatki na energię elektryczną już w najbliższej przyszłości. Dodatkowymi korzyściami jest redukcja śladu węglowego, poprawa komfortu i bezpieczeństwa Mieszkańców i wszystkich uczestników ruchu drogowego. W miejscach, gdzie jest problem wynikający z kosztownych prac opracowania projektu, przeciągnięcie linii energetycznej i innych towarzyszących kosztów, zastosujemy lampy solarne – wzorem Gminy Stary Dzików. To rozwiązanie sprawdza się bardzo dobrze i wpływa na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

OZE dla mieszkańców

Nikt już nie ma wątpliwości, że koszty energii w długofalowej perspektywie, będą wzrastać. Dlatego naszym celem jest wyszukiwanie, pozyskiwanie informacji, organizowanie i zachęcanie Mieszkańców do skorzystania z programów odnawialnych źródeł energii.

OZE dla Gminy Oleszyce

Koszty utrzymania budynków użyteczności publicznej, z roku na rok rosną. W przestrzeni publicznej pojawiają się liczne informacje o likwidacji niektórych placówek. Zamiast rozważać zamykanie czy likwidację przedsięwzięcia, warto usiąść do stołu, policzyć koszty i znaleźć rozwiązanie, aby obniżyć koszty utrzymania, m.in. poprzez realizację programów z OZE.

Nowe miejsca pracy na terenie Gminy Oleszyce

W długoletniej strategii planowania, chcemy w jak najkrótszym czasie opracować w pełni Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, wydzielić strefy mieszkalne, przemysłowe, a także dołożyć wszelkich starań, aby poprawić infrastrukturę m.in. sieci energetycznej. Dzięki temu będziemy posiadać ofertę dla nowych inwestorów zewnętrznych, co wiąże się z nowymi miejscami pracy.